You've successfully subscribed to Idérummet
Great! Next, complete checkout for full access to Idérummet
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Blog med indlæg om ny teknologi, læring, programmering, livet og andet, som jeg finder interessant at beskæftige mig med.

Facebook Community Action Grant

Odense Tekniske Gymnasium kan nu endelig stolt fremvise den fine pris, som fulgte med, da gymnasiet i april modtog 215.000 kr. fra Facebook Community Action Grant Programmet til at arbejde meget mere med Virtual Reality og indhold til digitale medier på HTX.

På OTG arbejder eleverne meget projektorienteret, kreativt og eksperimenterende med idéer, der kan blive til virkelighed. Teori kombineres med praksisnær hands-on undervisning i fagene - gerne i samarbejde med lokale virksomheder.

Det er denne tankegang vi vil videreføre i vores arbejde med Virtual Reality, fortæller lektor Claus Scheuer-Larsen og lektor Per Størup Lauridsen, der begge underviser i VR og kommunikation og IT, og fortsætter:

  • Vi vil gerne udfordre elevernes medieforståelse og digitale dannelse. Alle unge mennesker er storforbrugere af medier til f.eks. underholdning. Vi vil gerne udfordre deres forståelse af teknologierne ved at flytte fokus, så de bliver skabere af indhold til digitale medier.

Det er første gang, at Facebooks Datacenter i Odense har tildelt midler fra tilskudsprogrammet til lokale aktører, der arbejder med at tiltrække flere elever til STEM-uddannelserne (Science, Technology, Engineering og Mathematics).