You've successfully subscribed to Idérummet
Great! Next, complete checkout for full access to Idérummet
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Blog med indlæg om ny teknologi, læring, programmering, livet og andet, som jeg finder interessant at beskæftige mig med.

Udarbejdelse af løsning til håndtering af Covid-19 tests

Umiddelbart kan det virke som en uoverskuelig opgave, når omkring 650 elever skal fremvise 2 negative Covid-19-tests om ugen som dokumentation for, at de må deltage fysisk i undervisningen. På nogle skoler har jeg set, at eleverne skal uploade deres tests I skolens LMS, mens der på andre skoler står pedeller ved indgangen og kontrollerer elevernes telefoner. Begge løsninger har nogle fordele og ulemper, men det kan være svært at sikre, at elevernes tests er gyldige. Hvem holder fx øje med, om testen udløber i løbet af dagen, og hvordan sikrer man, hvem der har adgang til et testresultat, hvor der helt sikkert forefindes personfølsomme oplysninger? Jeg vil herunder gennemgå den løsning, jeg har udviklet til vores gymnasium og de tanker, der har været bag projektet alt sammen med fokus på at vidensdele løsningen.

Vores tilgang er bygget op omkring en website løsning med en elevdel og en administrativ del, hvor kun lærerne og ledelsen har adgang. Men inden jeg går i gang med at gennemgå den tekniske løsning, vil jeg kort opstille de krav, der ligger i systemet. For det første skal eleverne kunne uploade deres dokumentation på en negativ covid-19 test, og her skal de kunne angive den dato, de blev testet. Lovgivningen siger, at når elever har fået taget en negativ test, gælder den op til 72 timer fra den er taget. Skolen har derfor brug for både en gyldig dokumentation, men også tidspunktet for deres test. Der er desværre på nuværende tidspunkt ikke en standard for, hvordan et testresultat ser ud, hvilket ville have gjort det meget nemmere at anvende dokumentationen. Det andet krav som blev lagt ind i løsningen var, at lærerne skulle få listerne med deres elever og her kunne se hvilke elever, der havde fået taget en test. Ledelsen skulle ligeledes have en visning af skolens klasser, men med mulighed for at se testresultatet. Endelig lå der selvfølgelig et krav om overholdelse af GDPR, hvilket vil sige, at alle data kun må indsamles og bruges til netop dette formål og skal slettes igen, når de ikke er relevante mere. Heri ligger der også en overvågning af, hvem der har anmodet om elevernes data og hvornår.

Ud fra ovenstående krav, blev der først bygget et website, hvor eleverne kunne uploade deres negative test, og her skulle eleverne logge ind med Unilogin. Der var fokus på, at siden skulle være mobilvenlig og meget simpel at bruge for eleverne, eftersom vi ikke ønskede, at det skulle blive en stor byrde for den enkelte elev at uploade dokumentation. Når eleven har uploadet et billede eller en PDF, samt skrevet en gyldig dato ind, vises det på elevens oversigt. Her har eleven hele tiden en opdateret liste over de informationer, de har lagt op, hvornår den er lagt op og en dato for testens udløb. Grundlæggende er der ikke så meget på elevernes side, for formålet er, at de hurtigt og nemt skal kunne uploade deres testresultat direkte fra deres mobiltelefon. Det skulle dog vise sig at være svært for eleverne at forholde sig til en udløbsdato. Efter den første uge med systemet, ændrede vi siden, således at eleverne fik en visualisering af ugens moduler, hvor det var mere tydeligt, hvis testen udløb midt i et modul - og dermed også nemt at afkode, hvornår man skulle have foretaget en ny test.

Lærernes login indeholder en filtreret liste over de elever, som læreren har i undervisningen sorteret efter klassenavn. Logikken her er, at der kun skal vises den mest relevante information for at gøre det nemt og overskueligt. På oversigten vises, hvornår eleverne er testet, og hvornår den udløber. Lærerne har ikke adgang til elevernes testresultater, da de indeholder personfølsomme oplysninger. Når de er inde og tjekke elevernes fravær har de samtidig en oversigt, der viser, hvilke elever, der har uploadet et testresultat. På oversigten vises dagens fire moduler,  og farven indikerer, hvornår den enkelte elevs test udløber.

Ledelsen og lærernes visning er identiske, bortset fra at ledelsen har adgang til at hente elevens testresultat.

Ledelsen har deres eget login, hvor de kan se klasserne, og her har de adgang til elevernes resultat. På listerne kan de nemt overskue alle skolens elever og rette fejl, som fx elever der kommer til at skrive en forkert dato. Lederne kan her vælge at foretage stikprøver eller at kontrollere alle elevernes uploads på én gang. En anden problemstilling har været elever som er testet positive, men som først kan opnå en negativ test igen efter 12 uger. Her kan ledelsen gå ind og rette visningen, således at den enkelte elev ikke skal blive ved med at uploade dokumentation. I lærernes visning bliver disse elever markeret med blå, og her vises, hvornår de igen skal fremvise en gyldig negativ test.

Noget som har været vigtigt i udviklingen af systemet har været, at færrest muligt skulle have adgang til elevernes dokumentation, men også at dokumentation blev fjernet igen, når den ikke længere gav mening at opbevare. Derfor indeholder systemet en løbende sletning af elevernes indrapporteringer. Hver gang der foretages en sletning, fjernes elevens upload, og på elevernes side vises det tydeligt, at den pågældende fil er forældet og dermed slettet fra systemet.

Ovenstående er den måde, jeg har løst udfordringen på vores skole med at eleverne skulle kunne fremvise en negativ test for at deltage i den fysiske undervisning. Noget som har været vigtigt i udviklingen, har været, at de ansatte og eleverne har kunnet stole på, at dem de møder på gymnasiet alle har en negativ test. Jeg er helt sikker på, at når vi begynder at åbne mere op, så bliver det i lang tid normen, at alle løbende skal testes, og derfor giver det også mening med et system, der kan håndtere elevernes test på en sikker måde.