You've successfully subscribed to Idérummet
Great! Next, complete checkout for full access to Idérummet
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Blog med indlæg om ny teknologi, læring, programmering, livet og andet, som jeg finder interessant at beskæftige mig med.

Pædagogiske formater

Det pædagogiske format (Pedagogical Patterns el. pædagogisk mønstre) har til formål at skabe en rammesætning for, hvordan man kan dele gode undervisningspraksisser (Magnusson, 2006; Neutszky-Wulff et al., 2016; Knutsso, Ramberg, 2018).

Ifølge Dohn & Hansen (2016 s. 43-64) vil undervisning afvikles forskelligt, alt efter hvem der er lærer, og hvilke påvirkninger og dynamikker der er i klassen. Resultatet er derfor, at ethvert undervisningsforløb vil være vidt forskelligt og ikke noget, der blot kan kopieres fra en lærer til en anden. Omvendt skal det pædagogiske format ikke forstås som et detaljeret forløbsdesign, men mere som en ramme man kan trække ned over undervisningen og herpå dele gode, kreative løsninger på tværs af faggrupper og fakulteter (Dohn, Godsk, Buus, 2019 s. 4-6).

Til grund for udvikling af et pædagogisk format ligger to principper.

  • For det første gælder det om at dele lærerens udvikling af de gode og kreative løsninger, som sjældent er gjort tilgængelige for andre lærere. Men ved at udvikle en overordnet undervisningsramme kan valg og fravalg omkring problemstillingerne deles, uden at det bindes op på den fagfaglige kontekst.

  • Det andet princip handler om, at lærerne løbende skal afprøve det pædagogiske format i fællesskab (participatory design). I denne iterative tilgang udvikles, diskuteres og tilpasses formatet, således det forholder sig til samtidens problemstillinger, og dermed udvikles dynamisk.

Det pædagogiske format - Karrierelæring i faget

Karriereintroduktion-1

Karrierel-ring-i-faget-1


Kilder:
Dalsgaard, Christian et al. (2018). Pædagogiske formater. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet.

Dohn, Nina Bonderup, Hansen, Jens Jørgen (Eds.). (2016). Didaktik, design og digitalisering (1st ed.). Samfundslitteratur.

Knutsson, Ola, Ramberg, Robert (2018). Teachers’ Collaborative Pattern Language Design.
Designs for Learning, 10 (1). doi:10.16993/dfl.76

Magnusson, Eva (2006). Pedagogical Patterns - a method to capture best practices in teaching and learning. from http://lup.lub.lu.se/record/634190

Neutszky-Wulff, Chresteria et al. (2016). A pedagogical design pattern framework for sharing experiences and enhancing communities of practice within online and blended learning. Tidsskriftet Læring Og Medier (LOM), 9 (16). doi:10.7146/lom.v9i16.24414