You've successfully subscribed to Idérummet
Great! Next, complete checkout for full access to Idérummet
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Blog med indlæg om ny teknologi, læring, programmering, livet og andet, som jeg finder interessant at beskæftige mig med.

Gen Z sætter strøm til skolen

Digitaliseringen har i de senere år tromlet henover uddannelsesinstitutionerne med lysets hastighed, og lærerne hænger knap nok i med neglene. Nye lærermidler inddrages i undervisningen i form af adaptive læringsmidler eller nye gadgets som fx iPads eller VR/AR. Skolerne, dem der har råd til det, bruger rigtig mange penge på digitaliseringen og glemmer måske nogle gange det pædagogiske formål.

Altid online

Med indførsel af nye teknologier kræver det også, at elever, lærere og ledelse er med. Eleverne tilhører generation Z, der forventer, at alting er til rådighed, når de beder om det, 24/7. Generationen estimeres til på verdensplan at bestå af mellem 2 og 2,52 milliarder personer, som er født efter 1993 og senere. De er digitale indfødte, som ikke skelner mellem deres online og offline liv, og de kender selvsagt ikke til en verden uden internet og mobiltelefoner. Til forskel fra den tidligere generation, millennials (aka generation Y), venter de ikke bare på at få succes, nej de er selvstændige og klar til at udnytte alle de digitale muligheder. De ønsker i høj grad selv skabe deres egen fremtid.

“Don’t laugh at a youth for his affectations; he is only trying on one face after another to find a face of his own.”
Pearsall Smith

Pædagogisk it

På skolerne derimod, halter den digitale efteruddannelsen af lærerne. Vi har en (måske lille?) gruppe af lærere, som er meget positive over for it i undervisningen. Deres tilgang er, at it skal indgå som et pædagogisk redskab og ikke udelukkende blot for at indføre it i undervisningen. Når it bruges, skal det være for at motivere eleverne, og det skal på en eller anden måde effektivisere undervisningen.

Lær at elske it

Det er dog ikke alle lærerne, der har overskud af it-kompetencer og er positive over for digitaliseringen. Nogle har direkte givet op over for digitaliseringen og har et decideret negativt syn på inddragelse af it i undervisningen. Læs evt. mit andet blogindlæg om lærernes syn på it i undervisningen.

Men hvordan får vi elever og lærere til at nærme sig hinanden om et fælles projekt, læring?

Udnyt gen Z’s digitale ressourcer

Gen Z skal ikke opfattes som værende passive elever, der sidder og lytter, men derimod som individer, der vil ind og være en del af det didaktiske design af undervisningen og deres egen læringsproces. Deres liv har altid været digitaliseret, så hvorfor skulle skolen være anderledes? De vil gerne selv vælge enheder og medier til kommunikation samt styre, hvordan faget tones. Deres tilgang til skolen er, at undervisningen skal tilpasses for at give dem lige netop det, de mangler at lære.

Som skole er der derfor en række nye muligheder for at tilpasse undervisningen og bruge de ressourcer, som eleverne kommer med.

  • De vil gerne vise tilhørsforhold til skolen og dele indhold på de sociale medier. Det er en del af deres livsstil.
  • Skolen skal understøtte kreativitet, entreprenørskab og iværksætteri ved at udarbejde miljøer, der understøtter eleverne i dette.
  • Der skal skabes tillid og gennemsigtighed i de data, der indsamles omkring elevernes læring.
  • Altid online betyder også altid mulighed for at få hjælp fra læreren på alle tider af døgnet.
  • Læring er noget, der finder sted “on-demand” og er ikke kun begrænset til at foregå i undervisningslokalet.
  • Eleverne skal mødes der, hvor de er, og ikke der, hvor vi mener, de bør være.

Kompetente og trygge lærere

Ovenstående stiller en række spørgsmål til, hvordan vi kan håndtere dette spændingsfelt på uddannelsesinstitutionerne. Skal vi ind og please gen Z’s digitale liv med mere digitalisering af undervisningen og en “altid på” kultur, eller skal vi i gang med en grad af-digitalisering for at sikre traditionelle læringsrum, hvor lærerne føler sig trygge?

Lærere i den nye digitale skole

Jeg tror, der findes en gylden middelvej, men vi bliver i høj grad nødt til at finde et standpunkt, hvor lærerne får flere it-kompetencer. Lærerne skal være de styrende i læringsrummet og have redskaberne til at stå imod elevernes stigende krav til inddragelse af den nyeste it. Gen Z forventer mere indflydelse på læring og stiller meget større krav til digitalisering og individualisering af undervisningen.

Er vi klar til det?


Acer for education, (2017),
Generation Z: what is the future of classrooms?

IBM Institute for Business Value, Uniquely Generation Z - What brands should know about today’s youngest consumers, 2017

Kozinsky, S.,(2017), How Generation Z Is Shaping The Change In Education, Forbes

Sig hej til din nye medarbejder (født efter 1993)

Maksimal interesse fra kommunerne i at investere i digitale læremidler

Fotos af Atlas Green fra Unsplash